GuraLab Tresnak.

Tresna neurozientifiko ezberdinek estimulo jakin baten aurrean pertsonak dituen erreakzio ez kontzienteak neurtzen dituzte (publizitatea, marka, mezuak, kreatibitaeak, usainak, ,…).

Neuromarketin laborategi gehienek gaur egun froga berdin batean eta sujetu berdinarekin tresna ezberdinak modu konbinatuan erabiltzeko aukera eskeintzen dute. Modu honetan lortutako informazioa tresnak independienteki erabilita lortutakoa baino askoz baliagarriagoa da.

Jarraipen okularra
(Eye tracker).

Ikuste-miaketa teknologia honek estimulo baten aurrean begiradaren ibilbide eta posizioa neurtzen ditu, hala nola fase hauetako bakoitzaren finkapen denbora.

Aztertutako estimuluaren eraginkortasunaren inguruko informazio benetan baliagarria lor dezakegu honi esker.

Tresna honetatik ondorengoak lor ditzakegu:

• Elementuen ikuste-arreta Finkapenak.
• Estrategiak, bilaketa begirada ibildeak.
• Interes eta nahasmen ereduak.
• Bereizmen espaziala.

Biosensoreak
konduktantzia epidermikoa.

Azaleko konduktibitatea (aktibitate electrodermikoa), odol-pultsuaren bolumena (aktibitate kardiobaskularra) eta mugimendua neurtzen ditu.

Nerbio-sistema autonomo sinpatikoaren aktibazioan ematen diren aldaketak antzemateko aukera ematen digu, zeinak sujetuak estimulo baten aurrean duen egoera emozional eta kognitiboarekin zuzenki erlazionaturik dauden. Aktibazio emozionalean aldaketak adierazten dizkigu hain zuzen eta baita zenbait buruko egoera, hala nola estresa edo estimulu jakin batekiko arreta.

Tresna honek eskein diezaguke:

• Eragin emozionala.
• Estimulo ezberdinekiko erantzun fisikoa.

Elektroenzefalograma (EEG).

Elektroenzefalogramak gure garunaren aktibitate elektrikoa neurtzen du
garun uhinetan aldaketak antzemanaz
. Teknika ez inbasiboa da, denbora bereizmen oso ona eskaintzen duena eta bereizmen espazial mugatukoa.

Emozio eta prozesu kognitiboekin erlazionatutako alorretan hainbat estimuluren aurrean garunaren erantzuna ezagutzeko aukera ematen digu, hala nola atentzioa eta memoria. Bertatik lor daiteke:

• Balentzia emozionala
• Atentzioa
• Engagement
• Memorizazioa

Test de asociación
implícita (IAT).

Test mota honek sujetuen zaletasun ez kontzienteak ezagutzeko aukera ematen du kontzeptu ezberdinen arteko asoziazioaren bidez.

Estimulo ezberdinen kategorizazioaren aurrean sujetuaren erantzunaren azkartasuna neurtzen da, bere zaletasun inplizituak ezagutu ahal izateko.

Asoziazio mota ezberdinak eta kontzeptu ezberdinen artean duten indarra neurtzeko erabiltzen dira hein handi batean, sujetuaren erantzunaren azkartasuna kontzeptu eta atributuaren arteko asoziazio mailarekiko zuzenki propoltzionala dela onartuaz.

• Asoziazio inplizitoak.
• Erreakzio denbora.

Priming Semantiko
Testa (IRT).

Test honek gure garun asoziazioen indarrarekin oso erlazionaturik dauden erreakzio denborak neurtzen ditu. Zenbat eta indartsuagoak izan asoziazio hauek, are eta azkarragoak izango dira estimuloekiko erantzunak.

Noiz erabiltzen da?

• Pertsona ospetsuen parte hartzearen inpaktua.
• Mailetan segmentatzea.
• Markaren posizionamendua.
• Markaren oroigarritasuna.
• Packaging-aren irtenguneen ezaugarriak.

Zertan lagundu zaitzakegu?

Kontaktatu konpromisorik gabe eta pozik hitz egingo dugu zure proiektuari buruz
eta zure beharretara egokitutako proposamen bat eskainiko dizugu.

Jon Elzo Aizarna

Leyend Velilla Echeita

Natalia Martínez Eguiburu

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.