Lege Oharra.

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen 10. artikulua betetze aldera,
gure datuen berri ematen diogu erabiltzaileari:
Sozietatearen izena: GURA MARKETING SL
Izen komertziala: GURA MARKETING SL
Helbide soziala: PORTUETXE, 47 – PLTA 3 – OFICINA 46 – 20018 – DONOSTIA SAN SEBASTIAN – GIPUZKOA
IFK/IFZ:B20988754
Telefonoa: 656718107
E-posta: J.ELZO@GURA.EUS
Erregistroko datuak: Gipuzkoako Merkataritza Erregistroa, inskripzio liburuko 2405 liburukia. SS-31045 orria. 151. folioa. 1. Inskripzioa SS-31045 orria. 151. folioa. 1. Inskripzioa
Web orria: www.gura.eus

Xedea

Zerbitzu-emaileak, webgunearen arduradunak, dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) ezarritako betebeharrak betetzeko, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei webgunearen erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere.
Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.
Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, betebehar horiek aurrez jakinarazi edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik gabe, eta webgunean argitaratzea nahikotzat joko da.

Erantzukizuna

Zerbitzu-emaileak ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorrita, baldin eta informazio hori beste hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Zerbitzu-emailearen webguneak cookie-ak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak), gunearen funtzionamendu eta bistaratze egokirako ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk betetzeko. Webgunean erabiltzen diren cookie-ak, nolanahi ere, aldi baterakoak dira, gero transmisioa eraginkorragoa egiteko helburu bakarrarekin, eta desagertu egiten dira erabiltzailearen saioa amaitzean. Cookie-ak ez dira inola ere erabiliko informazio pertsonala biltzeko.

Bezeroaren webgunetik, baliteke hirugarren webguneetako edukietara bideratzea. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du inolako erantzukizunik hartzen eduki horiekiko. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkako edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela zer eduki den.

Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartuko foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenek zerbitzu-emailearen web-orrian edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen duen beste edozein bitartekotan gordetako informazio eta edukien gaineko erantzukizunik, ez mugatzaile gisa. Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak: zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du estatuko edo nazioarteko legedian, hirugarrenen eskubideetan edo moral eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edukiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.

Webgune hau berrikusi eta probatu egin da behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatzen dela berma daiteke. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo web-orrira sartzea ezinezko egiten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.
Datu pertsonalen babesa

Zerbitzu-emailea erabat konprometituta dago datu pertsonalak babesteko Espainiako araudia betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik beteko dituela bermatzen du, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Legearen (DBLO) 9. artikulua eta DBLO garatzeko erregelamendua.
Zerbitzu-emaileak erabiltzaileen eskura jartzen du pribatutasun-politika, erabiltzaileei honako alderdi hauen berri emanez:

• Tratamenduaren arduradunaren datuak.
• Tratatutako datuak.
• Biltegiratzen diren fitxategia.
• Tratamenduaren helburua.
• Nahitaez eman behar diren edo ez, bai eta zer ondorio dituen ere, eman ezean.
• Erabiltzaile guztiek dituzten eskubideak eta eskubide horiek erabiltzeko prozedura.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunea, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak barne hartuta, zerbitzu-emailearen jabetzakoak dira diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak, eta, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

Zertarako erabiliko diren alde batera utzita, guztiz edo partzialki erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzu-emaileak aldez aurretik idatzizko baimena eman behar du. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat joko da.

Zerbitzu-emaileaz kanpoko diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta beren gain hartzen dute horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzukizuna. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak aldez aurreko berariazko baimena du.
Zerbitzu-emaileak ez du berariaz baimenik ematen hirugarrenek webguneko eduki zehatzetara zuzenean birbideratzeko, eta, nolanahi ere, zerbitzu-emailearen webgune nagusira birbideratu beharko du.

Zerbitzu-emaileak jabego industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez ditu soilik aipatzen edo agertzen webgunean zerbitzu-emaileak eskubide edo erantzukizunik duenik, ez eta haren babesik, babesik edo gomendiorik ere.
Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen balizko ez-betetzeei buruzko edozein ohar egiteko, baita webguneko edozein edukiri buruzkoa ere, honako posta elektroniko honen bidez egin dezakezu.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo auzi guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da. Alderdiak legeria horren mende jarriko dira berariaz, eta Donostia San Sebastian Gipuzkoako epaitegi eta auzitegiek izango dute webgune honen erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.